KMW Vastgoed onderzoekt haalbaarheid herontwikkeling Dorpskade Wateringen

dorpskade

In navolging van de eerdere plannen van Van Mierlo Bouw  & Ontwikkeling en Wateringen Wonen, zijn de gedachten van KMW Vastgoed om de huidige bedrijfsbebouwing te vervangen voor woningbouw en mogelijk een supermarkt. De planvorming bevindt zich in de verkennende fase en op dit moment wordt de haalbaarheid van de plannen onderzocht. Gemeente Westland is reeds geïnformeerd over de voorgenomen planvorming. Indien de haalbaarheid is gebleken worden de stakeholders verder geïnformeerd.

Met de  herontwikkeling van de Dorpskade, wil KMW Vastgoed een kwalitatieve impuls geven aan de entreefunctie die de Dorpskade heeft voor Wateringen en Westland. Tevens zal deze ontwikkeling een positieve bijdrage leveren aan de huidige knelpunten, zoals bijvoorbeeld het verkeer en parkeren, waar het centrum van Wateringen al jaren mee kampt.