Dorpskade

dorpskade

De Dorpskade vormt de entree van Wateringen en het Westland. Op dit moment wordt deze gekenmerkt door een mix van bedrijfs- en woongebouwen. KMW Vastgoed heeft het initiatief genomen om voor Dorpskade planvisie op te stellen om de bedrijvigheid uit te plaatsen en te vervangen voor nieuwbouw passend bij de Dorpskade. Een mix van woningbouw, detailhandel en passende parkeeroplossingen zal de Dorpskade een kwaliteitsimpuls geven die past bij de entree van Wateringen en Westland.